PPG JUN 2011 BM3

Sunday, 2 October 2011

ALAT BERFIKIR OLEH EDWARD DE BONO

1. Pengurusan Grafik
2. Peta Minda
3. CoRT

 7 Teknik Asas CoRT

1.  PMI  (plus, minus, intresting) meluaskan fikiran tentang sesuatu situasi.
2.  CAF ( consider, all, factors) meninjau semua aspek situasi dengan lengkap.
3.  C&S ( consequence & sequel) mejangka apa yang berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan.
4.  AGO  (aims, goals, objectives) sentiasa tumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat             tercapai.
5.  FIP  (first, important, priotities)  mengambilkira perkara yang penting, elakkan perkara yang tidak utama.
6.  APC  (alternatives, possibilities, choices)  memikirkan perkara yang serentak, elakkan perkara yang sehala.
7.  OPV  (other, people's, views) mengambilkira pandangan orang lain sebelum membuat keputusan.

No comments:

Post a Comment