PPG JUN 2011 BM3

Monday, 3 October 2011

TOKOH TOKOH TAMADUN ISLAM

Ibnu Khaldun (Abd Rahman Abu Zaid Wahiyuddin b Khaldun Al Maliki Al Khadrami)
Hakim Mahkamah Raja di Mesir, pakar dalam Sosiologi, Pendidikan, Keagamaan, Undang-Undang dan Falsafah.

Ibnu Sina ( Abu Ali Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina) Lahir 370H (980M) umur 10 thn Hafiz Al Quran, 16 thn bljr Ilmu Perubatan. terkenal dalam perubatan bila sembuhkan penyakit Putera Nub Ibn Nas Al Samani. Terbit Al Qanun fi al Tibb dan buku An Najjah.

Al Farabi (Abu NAsr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al Uzdog) lahir 257H (870M). terulung dalam bidang falsafah. pemain muzik yang handal. cipta gambus.

Ibn Rushd ( Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad) lahir di sepanyol 1126M. Sumbangan dlm falsafah dan ilmu logik, perubatan, kemasyarakatan.terjemah buku Aristotle.

Al Khawarizmi (Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi) Hidup 780M-850M Tokoh dalam Matematik - sistem nombor, Astronomi- falaq. Sumbangan Matematik (nombor), Al Jabar (tanda dan huruf yang mewakili nombor) Geometri (teorem segitiga) Trigometri dan Astronomi.

Jabir Ibn Haiyan - kimia dan perubatan

Ibn Bajjah - Ilmuan/sasterawan/ahli muzik/pemain gambus/hafiz

Al RAzi - perubatan

Ibn Haitham - penyelidikan tentang cahaya/prinsip isipadu udara/temui graviti

No comments:

Post a Comment