PPG JUN 2011 BM3

Sunday, 31 July 2011

KERJA KURSUS MATEMATIK WAJ 3105 LITERASI NOMBOR

Objektif Kerja Kursus:
1. mengenalpasti hubungan antara perwakilan konkrit, gabar dan abstrak dalam idea matematik.
2. mengilustrasikan keperluan dan cara untuk menghubungkaitkan ilmu matematik dengan mata pelajaran lain.
3. mendemontrasikan pemahaman dengan mengaplikasikan pendekatan dan strategi numerasi dalam kehidupan harian.

soalan 1.
a) dalam perkataan sendiri, huraikan apa yang anda faham dengan algoritma penambahan dan penolakan.
b) berikan satu contoh penggunaan algoritma/prosedur kertas pensel dan bahan manipulatif untuk melaksanakan pengiraan berikut:
64 - 39 =


soalan 2.
a) anda dikehendaki mereka bentuk satu teselasi saiz kertas A4 dan menerangkan bagaimana teselasi tersebut terbentuk daripada unit asasnya.
b) Anda dikehendaki membentuk model fizikal untuk dua jenis polihedrons yang berbeza.

No comments:

Post a Comment