PPG JUN 2011 BM3

Sunday, 31 July 2011

HIKMAH PUASA

1.  Menandakan kesyukuran kepada Allah.
2.  Melatih diri dengan sifat-sifat mahmudah (terpuji seperti sabar, tabah, amanah dan sebagainya)
3.  Melatih sikap tolong menolong di antara satu sama lain.
4.  Meningkatkan kesihatan diri.
5.  Mendapat dua kegembiraan iaiatu ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah pada bari kiamat.
6.  Menjauhkan dari sifat-sifat Mazmumah (keji) seperti tamak, sombong hasad dengki dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment